Åtgärder & riktlinjer | Covid-19

Vi på EIE Maskin AB gör vad vi kan för att minska smittspridningen och skydda vår personal och våra besökare genom att följa myndigheternas rekommendationer.

Åtgärder och riktlinjer under rådande pandemi (Covid-19):

  • Vid överenskommelse utför vi besök hos våra kunder och leverantörer.
  • Vid avtalade möten tar vi emot besök på EIE Maskins konto​r. I övriga fall kommunicerar vi via videosamtal, telefon och e-post. 
  • Vi låter anställda som har möjligheten att arbeta hemifrån. 
  • Vårt lager och verkstad fortsätter att verka som vanligt.
  • Vi utför tjänsteresor, om det krävs, görs detta enbart med bil. Inga utlandsresor görs i nuläget.
  • Vi gör allt vad vi kan för att t.ex. handhygien ska hållas hög och tänker på att hålla ett visst avstånd. 
  • Vid sjukdom och sjukdomssymptom stannar vi hemma.

Då vi är beroende av transporter från Europa följer vi kontinuerligt transportsituationen och vid påverkan kontaktas ni som kund.

Av de leverantörer vi har är det i undantagsfall, som det är i dagsläget, ser vi att leveranser kan påverkas.  

Vi gör det som står i vår makt för att kunna upprätthålla en affärsmässig relation till våra kunder, utan att kringgå myndigheternas rekommendationer. 

 

Har ni frågor? Kontakta oss via: 

info@eiemaskin.se | +46 8 727 88 00


För allmän krisinformation hänvisar vi till: www.krisinformation.se

Kontakta EIE Maskin AB