Pipedrive hålaxelmotorer

Unik och kompakt lösning som ger mycket stora montage- och kraftfördelar för era maskinkonstruktioner. Finns i ett flertal vridmoment- och utväxlingsförhållanden.

  • utväxling från 3:1, 9:1 eller 27:1 med utgående max varvtal på 130-1 500 rpm
  • lågt vinkelspel <3-4 bågmin, gäller alla utväxlingar
  • accelerationsmoment på 30-500 Nm beroende på typ av växel/motor
  • hålgenomgång m ed växel 28-38 mm dia
  • hålgenomgång utan växel 42-55 mm dia
  • motor utan växel ger kontinuerligt moment på 4-25 Nm
  • motorns kraft och givarkontakter kan fritt vridas i olika positioner
  • för högsta säkerhet kan motorn även utrustas med en säkerhetsbroms samt hållbroms
  • ett flertal givarmöjligheter finns bl a en-/flervarvs, absolut, EnDat eller Hiperface
  • för extrema driftsfall kan motorn utrustas med vätskekyld gavel

Länkar

Cad-filer