EIE Maskin AB

1883 startade grosshandlare Nils Andreas EIE företaget N.A. EIE i Christiania, Norge. 1930 beslutade sig familjen för att expandera in i Sverige och grundade då N.A. EIE Maskin AB. Den svenska verksamheten utvecklades snabbt till att omfatta Finland från slutet av 1960-talet och sedan 1990 även Norge. EIE med huvudkontor i Högdalen söder om Stockholm ägs idag av börsnoterade Indutrade AB.

Allt sedan starten har EIE varit ett handels- och agenturföretag med dels transmissionskomponenter och dels produkter för cellulosa- och pappersindustri. Fr o m 1990 finns även linjära komponenter och system på programmet. 

Kundkretsen inom transmissioner är mycket bred men utgörs kanske främst av maskinbyggare som använder transmissionskomponenter (mekaniska, elektriska, vridande och linjära) i sina konstruktioner. Till cellulosa-, pappers- och konverteringsindustri levererar vi både maskinsystem och maskinelement. Hemmamarknaden är Sverige, Norge och Finland där kommunikationen med våra kunder sker på deras modersmål. Dessutom exporterar vi maskinsystem till cellulosa- och pappersindustri i Skandinavien.

EIE-koncernen har idag 36 medarbetare (varav 21 i Sverige) med stor teknisk kompetens och gedigen erfarenhet att bistå kunder med problemlösning inom vårt verksamhetsområde.

 

Dotterbolag

 

Sverige

EIE Maskin AB,  femton anställda som levererar transmissioner och linjära system till svensk industri.

EIE Process AB, fem anställda som säljer maskinutrustningar och service för Skandinavisk pappers- och processindustri.

BL Products, sju anställda som levererar och installerar förpackningsutrustningar till livsmedelsindustrin i Sverige.

 

Norge

EIE Maskin AS, fyra anställda som dels levererar transmissions- och linjärkomponenter till norsk maskin- och offshoreindustri

och dels under varumärket Elra, levererar elektromekaniska komponenter samt fästelement till norsk industri.

 

Finland

EIE Maskin Oy, fyra anställda som levererar transmissions- och linjärkomponenter till finsk industri.