Hållbarhet | EIE Maskin AB

På EIE Maskin AB arbetar vi ständigt med att försöka erbjuda våra kunder ansvarsfulla och hållbara produktlösningar.

Hållbara lösningar

Vi arbetar kontinuerligt med att se över vilka rutiner och lösningar vi kan tillgå för att erbjuda hållbara lösningar gentemot våra kunder. EIE Maskin AB innehar ISO-certifikat ISO 9001 och ISO 14001

ISO Certifikat EIE Maskin AB

Kvalitetsarbete | EIE Maskin AB

Vår verksamhetspolicy innefattar att vi på EIE Maskin AB skall påverka våra nuvarande och blivande leverantörer samt oss själva till ständiga förbättringar i kvalitets-och miljöhänseende.

Miljöarbete | EIE Maskin AB

EIE Maskin AB är som handels- och agenturföretag ett led i kedjan mellan leverantör/tillverkare och kund/förbrukare. Varje anställd ska leverera varor och tjänster som väl uppfyller de krav som våra kunder, vi anställda och övriga intressenter kan ställa.