Till sidans huvudinnehåll
EIE Maskin AB arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor

Hållbarhet

Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda vår personal internt inom hållbarhetsfrågor för ökad medvetenhet hur vi tillsammans kan effektivisera vårt arbete och därmed även förmedla vårt synsätt och agerande externt. Vår vision är att de åtgärder vi vidtar idag ger positiva effekter på vår morgondag.

Hållbarhetsarbetet inom EIE

Vi arbetar kontinuerligt med att se över vilka rutiner och lösningar vi kan tillgå för att erbjuda mer hållbara lösningar gentemot våra kunder. Vi står alla inför avgörande utmaningar när det gäller våra hållbarhetsarbeten. För oss på EIE Maskin AB står ordet hållbarhet för att vi ska ta ansvar för vårt företags påverkan i samhället. Det gör vi genom att kontinuerligt arbeta för en god hälsa och arbetsmiljö, minskade utsläpp, lägre resursanvändning samt arbeta efter de riktlinjer som upprättats inom de globala målen. Vi låter oss inspireras av företag som ligger i framkant gällande sitt hållbarhetsarbete. Vi inom EIE-koncernen följer även de riktlinjer som gäller för Indutrade.

 

Fokus inom vårt miljö- och hållbarhetsarbete:

  • Att genom leverantörskedjan främja goda arbetsvillkor och en ansvarsfull produktion, och att vi själva vidtar åtgärder för att upprätthålla en mycket god arbetsmiljö.
  • Att finna fler lösningar som minskar andelen nyproduktion som istället kan ersättas med återbruk, service och reparation.
  • Ha ett nära samarbete och en god kommunikation med våra samarbetspartners kring hur vi gemensamt kan arbeta med fler hållbara lösningar som genererar mindre negativ klimatpåverkan.
  • Se över våra transporter och leveranser för minskade utsläpp och mindre slitage på våra vägar.
  • Ökad medvetenhet hos våra medarbetare för att se över företagets val av transportmedel.
  • Öka andelen digitala möten för ett minskat antal affärsresor. 

 

EIE Maskin AB innehar ISO-certifikat ISO 9001 och ISO 14001:

 

Uppförandekod (Code of Conduct):

 

Hållbarhetsrapporter | EIE Maskin 2023:

Kontakta EIE Maskin AB:

Till toppen