Lyftsystem

Här finner ni högkvalitativa lyftsystem för breda användningsområden inom industri och lager.

Lyftsystem från Winkel

 

Välj mellan flertalet effektiva lyftsystem och conveyor för industriellt bruk som exempelvis: 

 

Produktkatalog från Winkel:

 

CAD-filer och produktkonfigurator: 

 

Kontakta EIE Maskin AB för mer information: 

DLE linjära lyftsystem High Dynamic

Linjära lyftsystem från Winkel i DLE-serien är särskilt designade och framtagna för industriellt bruk med laster upp till 4 ton.

SLE linjära lyftsystem Heavy Duty

SLE Heavy Duty är en serie linjära lyftsystem särskilt framtagen för för applikationer inom fordonsindustri, stål- och träindustri, palleteringstek...

PLE linjäraxlar High Dynamic

Linjäraxlar från Winkel i PLE-serien har ett lastsystem med kapacitet upp till 100 kg och är främst framtagen för applikationer inom förpacknings-...

Lyftmaster | Winkel

Lyftsysten och lyftmaster som hanterar laster från 0,1 till 100 ton allt efter kundens krav. Se Winkels hemsida där man pressenterar ett brett urva...

Lyftsystem för fordonsindustrin

WINKEL GmbH har utvecklat specialanpassade lyftsystem och hanteringssystem för att möta fordonsindustrins specifika krav för modern fordonstillverk...