Till sidans huvudinnehåll

Kvalitetsarbete | EIE Maskin AB

Vår verksamhetspolicy innefattar att vi på EIE Maskin AB skall påverka våra nuvarande och blivande leverantörer samt oss själva till ständiga förbättringar i kvalitets-och miljöhänseende.

Vår verksamhetspolicy

EIE Maskin AB är som handels- och agenturföretag ett led i kedjan mellan leverantör/tillverkare och kund/förbrukare. Varje anställd ska leverera varor och tjänster som väl uppfyller de krav som våra kunder, vi anställda och övriga intressenter kan ställa. 

 

Följande målsättningar arbetar vi med:

  • Vi ska genomföra ständiga förbättringar inom våra verksamhetsprocesser
  • Vi ska fortlöpande höja de anställdas kunskapsnivå för våra produkter, tjänster och våra kunders behov
  • Vi ska kontinuerligt förbättra extern- och internkommunikationen
  • Vi ska ha en leveranssäkerhet och en produktkvalitet som väl motsvarar våra kunders krav
  • Miljölagstiftningen och andra för verksamheten bindande krav är lägsta krav för vår verksamhet
  • Vi strävar efter minimal resursanvändning och energiförbrukning, återanvändning av allt avfall och att förebygga föroreningar

 

ISO-certifikat:

 

Välkommen att kontakta oss för mer information:

Till toppen