Till sidans huvudinnehåll

Miljöarbete | EIE Maskin AB

EIE Maskin AB är som handels- och agenturföretag ett led i kedjan mellan leverantör/tillverkare och kund/förbrukare. Varje anställd ska leverera varor och tjänster som väl uppfyller de krav som våra kunder, vi anställda och övriga intressenter kan ställa.

Vår verksamhetspolicy

Vi ska påverka våra nuvarande och blivande leverantörer samt oss själva till ständiga förbättringar i kvalitets-och miljöhänseende.

 

Målsättningar som vi kontinuerligt arbetar med:

  • Vi ska genomföra ständiga förbättringar inom våra verksamhetsprocesser
  • Vi ska fortlöpande höja de anställdas kunskapsnivå för våra produkter, tjänster och våra kunders behov
  • Vi ska kontinuerligt förbättra extern- och internkommunikationen
  • Vi ska ha en leveranssäkerhet och en produktkvalitet som väl motsvarar våra kunders krav
  • Miljölagstiftningen och andra för verksamheten bindande krav är lägsta krav för vår verksamhet
  • Vi strävar efter minimal resursanvändning och energiförbrukning, återanvändning av allt avfall och att förebygga föroreningar

 

Vi är certifierade inom ISO 9001 och ISO 14001:

 

Välkommen att kontakta oss för mer information:

 

Till toppen