Till sidans huvudinnehåll
EIE Maskin AB arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor

Miljöarbete | EIE Maskin AB

EIE Maskin AB är som handels- och agenturföretag ett led i kedjan mellan leverantör/tillverkare och kund/förbrukare. Varje anställd ska leverera varor och tjänster som väl uppfyller de krav som våra kunder, vi anställda och övriga intressenter kan ställa.

Vår verksamhetspolicy

Vi ska påverka våra nuvarande och blivande leverantörer samt oss själva till ständiga förbättringar i kvalitets-och miljöhänseende.

 

Målsättningar som vi kontinuerligt arbetar med:

  • Vi ska genomföra ständiga förbättringar inom våra verksamhetsprocesser
  • Vi ska fortlöpande höja de anställdas kunskapsnivå för våra produkter, tjänster och våra kunders behov
  • Vi ska kontinuerligt förbättra extern- och internkommunikationen
  • Vi ska ha en leveranssäkerhet och en produktkvalitet som väl motsvarar våra kunders krav
  • Miljölagstiftningen och andra för verksamheten bindande krav är lägsta krav för vår verksamhet
  • Vi strävar efter minimal resursanvändning och energiförbrukning, återanvändning av allt avfall och att förebygga föroreningar

 

Vi är certifierade inom ISO 9001 och ISO 14001:

 

Välkommen att kontakta oss för mer information:

 

Genom en gemensam insats av dykare och repdragare så fiskades omkring 400 kg diverse skräp upp från Mälaren botten av oss på EIE Maskin AB och volontärer på Hands2Ocean.

Hands2Ocean består av ca 300 volontärer, såväl under som över vattenytan, som regelbundet är med och arbetar för rensa våra sjöar och hav från diverse skrot. Hands2Ocean utför minst en så kallad "upprensning av skrot" per vecka. Syfte med projektet är att få bort gifter och farliga föremål både från Mälaren och Östersjön, samt att synliggöra projektet så att folk inte fortsätter att slänga sina sopor i vår vackra och ömtåliga vattenmiljö. 

Läs mer om hur ni också kan göra en företagsaktivitet som gör skillnad:

Foto: Joakim Hall

Till toppen