Spridare och lineatorer

Högkvalitativa spridare och lineatorer från tillverkaren Uhing.

Driftsäkra och pålitliga linjära drivenheter

Den drivande kraften för Uhings linjära drivenheter är friktionen. Till grund för friktionen ligger rullringsprincipen, den så kallade Uhingprincipen, som tillverkaren har utvecklat till fulländning och använder sedan mer än 40 år.

Rotationsrörelsen hos en slät axel, omvandlas till linjär rörelse för de rullringar som med fjäderkraft trycks mot axeln. Rullringarna är samtidigt löpbana för den linjära drivenheten. Frammatningen per varv beror på storleken av den vinkel som rullringarna har i förhållande till axeln.

Användningsområde för spridare:

Kraftöverföringar, matningar, positioneringar, upplindningar, servoenheter, taktmatningar, hanteringsutrustningar, specialmaskiner, spridarutrustningar.

 • automatisk höger-vänster rörelse med samma rotationsriktning på axeln
 • skjutkrafter upp till 3 600 N
 • slaglängder upp till 5 m
 • hastigheter upp till 4,2 m/sek
 • horisontell eller vertikal inbyggnad
 • inställbar hastighet vid samma axelvarvtal
 • snabb eller fördröjd omkastning av rörelseriktningen
 • hög dynamik i omkastningspunkterna
 • frikopplingsbar från axeln
 • goda tätningsmöjligheter
 • livsmedelsutförande enligt FDA
 • hög verkningsgrad
 • alla funktioner kan man få fjärrstyrda
 • låga underhållskostnader
 • högt korrosionsskydd

 

Ladda ned produktkatalog och produktblad från Uhing:

 

 Kontakta EIE Maskin AB för mer information: 

Uhing Easy lock

Ett effektivt klämsystem för rullar, spolar och statiska applikationer

Rullningsmutter typ RS

Rullningsmuttern typ RS från Uhing är ett modernt alternativ till kedjor, kulskruvar etc.