EIE Maskin AB

År 1883 startade grosshandlare Nils Andreas EIE företaget N.A. EIE i Christiania, Norge. 1930 beslutade sig familjen för att expandera in i Sverige och grundade då N.A. EIE Maskin AB. Den svenska verksamheten utvecklades snabbt till att omfatta Finland från slutet av 1960-talet och sedan 1990 även Norge. EIE med huvudkontor i Högdalen söder om Stockholm ägs idag av börsnoterade Indutrade AB.

Företagets historia

Allt sedan starten har EIE varit ett handels- och agenturföretag med dels transmissionskomponenter och dels produkter för cellulosa- och pappersindustri. Fr o m 1990 finns även linjära komponenter och system på programmet. 

Kundkretsen inom transmissioner är mycket bred men utgörs kanske främst av maskinbyggare som använder transmissionskomponenter (mekaniska, elektriska, vridande och linjära) i sina konstruktioner. Till cellulosa-, pappers- och konverteringsindustri levererar vi både maskinsystem och maskinelement. Hemmamarknaden är Sverige, Norge och Finland där kommunikationen med våra kunder sker på deras modersmål. Dessutom exporterar vi maskinsystem till cellulosa- och pappersindustri i Skandinavien.

EIE-koncernen har idag 36 medarbetare (varav 21 i Sverige) med stor teknisk kompetens och gedigen erfarenhet att bistå kunder med problemlösning inom vårt verksamhetsområde.

 

Dotterbolag inom EIE-koncernen:

 

Bolag i Sverige:
  • EIE Maskin AB,  femton anställda som levererar transmissioner och linjära system till svensk industri.
  • EIE Process AB, fem anställda som säljer maskinutrustningar och service för Skandinavisk pappers- och processindustri.
  • BL Products, sju anställda som levererar och installerar förpackningsutrustningar till livsmedelsindustrin i Sverige.

 

Bolag i Norge:
  • EIE Maskin AS, fyra anställda som dels levererar transmissions- och linjärkomponenter till norsk maskin- och offshoreindustri och dels under varumärket Elra som levererar elektromekaniska komponenter samt fästelement till norsk industri.

 

Bolag i Finland:
  • EIE Maskin Oy, fyra anställda som levererar transmissions- och linjärkomponenter till finsk industri.

 

Kontaktinformation: 

Kontakta EIE Maskin AB