Kontaktpersoner för våra distrikt

Distriktskarta

1. Mats Gustafsson - Försäljningsingenjör Norrland
2. Johan Öberg - Försäljningsingenjör Mellan
3. Mattias Frick - Försäljningsingenjör Väst
4. Anders Eriksson - Försäljningsingenjör Ost
5. Christian Wattman - Försäljningsingenjör Sydväst
6. Christian Wattman - Försäljningsingenjör Sydost

Transmissionssystem Johan Öberg

Försäljningsingenjör Mellan

Transmissionssystem Mattias Frick

Försäljningsingenjör Väst - Precisionsväxlar och Industrimotorer Schorch

Transmissionssystem Anders Eriksson

Försäljningsingenjör Ost

Transmissionssystem Christian Wattman

Försäljningsingenjör Sydväst

Transmissionssystem Mats Gustafsson

Försäljningsingenjör Norrland