Vi stödjer stiftelsen Aktiv Skola

Vi stödjer Aktiv Skola som arbetar för att skapa en bättre skola i Sverige. Aktiv Skola som har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning.

Aktiv Skola – utbildningsmaterial och föreläsningar

 

 

Kontaktuppgifter EIE Maskin AB: