Till sidans huvudinnehåll

Maskinskydd och stängningsmoduler

Maskinskydd och stängningsmoduler från KANYA® – för en säkrare arbetsplats för era anställda. Enkel och smidig installation med möjlighet till modifikation för att anpassas till era specifika önskemål.

Maskinskydd och stängningsmoduler

KANYA® Safe Systems är ett modulsystem för säkerhetsdörrar och säkra maskinskydd för maskiner inom industri och verkstad. KANYA® tillverkar ett brett utbud av säkerhetslösningar och tillhörande produkter. Maskinskydd och säkerhetssystem från KANYA® kan modifieras för att bemöta era specifika behov. 

 

KANYA® Safe Modules

Säkerhetsdörrar från KANYA® som bidrar till en säkrare arbetsplats för era anställda. Säkerhetsmodulerna ser till att hålla avståndet mellan maskin och människa för att minimera risken för skador på er arbetsplats.

 

KANYA® Safe systems:

  • ökad säkerhet på er arbetsplats
  • enkel och smidig installation
  • robust konstruktion
  • kompakt design

 

Produktkatalog | KANYA Safe Systems:

 

Användningsområden för maskinskydd och stängningsmoduler till maskiner:

Säkerhetsdörrar till maskiner är utformade för att säkerställa att personal och andra närvarande personer skyddas från farliga maskindelar och processer. Dessa dörrar är vanligtvis konstruerade med robusta material och mekanismer för att förhindra oavsiktlig eller obehörig åtkomst till maskinens arbetsområde när maskinen är igång, eller när farliga processer pågår.

 

Det främsta syftet till att montera maskinskydd, stängningsmoduler eller säkerhetsdörrar:
  • Skydd mot faror: De förhindrar operatörer från att komma i kontakt med rörliga delar, skarpa kanter eller andra farliga komponenter som kan orsaka skador.

  • Efterlevnad av regler och standarder: Många juridiska krav och säkerhetsstandarder kräver installation av säkerhetsdörrar för att minska risken för arbetsrelaterade skador och upprätthålla en säker arbetsmiljö.

  • Riskhantering: Genom att installera säkerhetsdörrar kan företag minska risken för olyckor och därigenom minska potentiella kostnader för skador, förlorad produktionstid och kompensation för skador.

  • Förhindra obehörig åtkomst: Säkerhetsdörrar begränsar åtkomsten till maskinens arbetsområde till auktoriserade personer, vilket hjälper till att förhindra sabotage, stöld eller obehörig användning av maskinen.

 

Maskinskydd, stängningsmoduler och säkerhetsdörrar kan vara fasta eller ha mekanismer som lås, nycklar eller andra autentiseringsmetoder för att säkerställa att de endast kan öppnas av auktoriserade personer vid lämpliga tillfällen. Dessa dörrar är en viktig del av maskinsäkerheten och hjälper till att minimera riskerna för olyckor och skador i industriella och tillverkningsmiljöer. Kontakta någon av våra kunniga försäljningsingenjörer för att få reda på mer information om hur just säkerhetsdörrar för maskiner från KANYA® fungerar och vilka specifika funktioner som finns att välja bland.

 

Välkommen att kontakta någon av våra produktspecialister för mer information:

 

Till toppen