schwerlastwelle140_22[1].jpg

Kardanaxlar för tung drift

Med flänsdiameter mellan 225 mm till 435 mm och vridmomentsområde 12.6 kNm till 225 kNm utökas programmet för kardanaxlar markant. Längder från 535 mm till önskad längd. I teleskåputförande eller med fast längd. Utifrån kunddata görs en kund och applikationsanpassning och livslängd beräknas utifrån kända data. För begränsning av underhållstider används specialanpassade tätningar som skydd för lager och för säkerställande av fettmängder till smörjning.  

Länkar

Tekniska data

Förfrågan/beställning av kardanaxel (pdf dokument)