Glidlager

EIE Maskin AB är återförsäljare av glidlager (s.k. glidbussningar) och glidlagerapplikationer från PBC (Pacific Bearing Company). PBC har utvecklat glidlagermaterial Simplicity™ och FrelonGOLD™, som är särskilt framtagna för maximal hållbarhet och prestanda i industriella miljöer.

 

Glidlager

Ett glidlager, även kallat för glidbussning, kan beskrivas som en maskinkomponent vars syfte är att styra och stödja en axel och möjliggöra dess rörelse. Ett lager behöver inte alltid vara cylinderformat, då det även finns sådana som:

  • glidskenor
  • glidplattor
  • tryckbrickor

 

Funktionen av glidlager

Glidbussningar består av två olika delar, den fasta delen som bär lasterna, och den del som är i kontakt med det rörliga elementet. I syfte att minimera förlusterna som genereras av lagerfriktioner används vanligtvis materialpar med låg friktionskoefficient eller så tillsätts ett smörjmedel mellan delarna. 

 

Glidbussningars/glidlagers egenskaper

Det finns PBC-lager som fungerar i miljöer med ”fina partiklar”, i både torra och fuktiga miljöer. Likväl som med större partiklar, svetsning eller med kletiga ”sticky” föroreningar. PBC bussningar fungerar utmärkt vid sågningar av sten eller kakel, vid svetsmaskiner, i snickerier samt i livsmedelsproduktion där kletiga ämnen kan förekomma.

En stor fördel med PBC glidlager är att de klara både varma och kalla miljöer. PBC fungerar mellan +200 C och även ned till – 200 C. Dessutom kan PBC glidbussningar klara både vibrationer och slag. PBC glidbussningar kan ta mycket större last än motsvarande kulbussningar, upp till 20 gånger så stor last.

 

Vi erbjuder följande produkter från PBC:

  • självsmorda glidlager
  • lagerhus
  • glidlagrade linjärstyrningar
  • glidlagrade linjärmoduler

 

Ladda ned produktblad från PBC:

 

Kontakta EIE Maskin AB för mer information: