Balg_prod_faltb[1].jpg

Bälgar

Som uppfinnare av bälgen har Arno Arnold en omfattande kunskap om bälgar. Där spånor bildas behövs ett extra skydd för att förbättra en maskins funktion och livslängd. Man kom tidigt på att man kunde använda Arnolds bälgkunskap för maskinskydd.

Länkar

PDF katalog för mer information