Pallvändare

Effektiv och högkvalitativ pallvändare för industriellt bruk från Winkel GmbH.

Pallvändare för industriellt bruk

Pallvändare är en stationär maskin som används för att byta pall under en produkt. Maskinen har blivit en väsentlig del av sådana tillverkningsanläggningar och lager där laster måste hanteras. En pallvändare kan både öka produktiviteten och effektiviteten i er verksamhet. Pallvändare kan dessutom användas inom många olika industrier som exempelvis:

  • livsmedel
  • transport
  • farmaceutisk / läkemedelstillverkning
  • byggmaterialhantering
  • tryckeri

 

Funktionen av pallvändare

Pallvändaren lastas med produkten med hjälp av en palldomkraft eller gaffeltruck. Därefter stängs klämplattorna igen för att säkra produkten på plats innan den vrids 180 grader. Klämplattan lossas sedan för att ta bort skadat gods, alternativt byta ut en pall mot en annan. Slutligen stängs växelriktarklämmorna och vagnen vrids tillbaka till upprätt position innan den tas bort från pallväxelriktaren.

 

Fördelarna med en pallvändare

  • Det går åt färre antal arbetare för att göra jobbet, vilket därmed kan göra er verksamhet mer lönsam.
  • Med tiden som sparas frigörs utbildad personal att utföra andra arbetsuppgifter.
  • Minskar risken för arbetsskador. 

 

Produktkatalog och produktkonfigurator från Winkel:

 

Kontakta EIE Maskin AB för mer information: