Spridare och lineatorer

undefined undefinedFunktionsprincip

Den drivande kraften för Uhings linjära drivenheter är friktionen. Till grund för friktionen ligger rullringsprincipen, Uhingprincipen, som tillverkaren har utvecklat till fulländning och använder sedan mer än 40 år.

Rotationsrörelsen hos en slät axel, omvandlas till linjär rörelse för de rullringar som med fjäderkraft trycks mot axeln. Rullringarna är samtidigt löpbana för den linjära drivenheten. Frammatningen per varv beror på storleken av den vinkel som rullringarna har i förhållande till axeln.

Användningsområde:

Kraftöverföringar, matningar, positioneringar, upplindningar, servoenheter, taktmatningar, hanteringsutrustningar, specialmaskiner, spridarutrustningar.

 • automatisk höger-vänster rörelse med samma rotationsriktning på axeln
 • skjutkrafter upp till 3 600 N
 • slaglängder upp till 5 m
 • hastigheter upp till 4,2 m/sek
 • horisontell eller vertikal inbyggnad
 • inställbar hastighet vid samma axelvarvtal
 • snabb eller fördröjd omkastning av rörelseriktningen
 • hög dynamik i omkastningspunkterna
 • frikopplingsbar från axeln
 • goda tätningsmöjligheter
 • livsmedelsutförande enligt FDA
 • hög verkningsgrad
 • alla funktioner kan man få fjärrstyrda
 • låga underhållskostnader
 • högt korrosionsskydd

Länkar

Katalog Uhings spridare

Användarinstruktioner

 • Easy lock

    I spännkronan finns en klämring, som vid påverkan av axiell kraft klämmer fast kronan mot den släta axeln. Ju större spännkraft desto fastare si...

 • Rullningsmutter typ RS

    Rullningsmuttern är en enhet som omvandlar rotation av en slät axel till linjär rörelse. I motsats till RG är rullringarna på RS inte svängbara,...