Stel axelkoppling

Stel axelkoppling för anslutning av två axlar utan uppriktningsfel.

 

Högkvalitativa produkter från KBK

Här finner ert företag stela axelkopplingar från tillverkaren KBK. 

KBST

Stel axelkoppling KBST tillverkad av KBK för industriellt bruk.

KBST - G

Stel axelkoppling modell KBST-G tillverkad av KBK för industriellt bruk.
Kontakta EIE Maskin AB