Glidbussningar

Här finner ni högkvalitativa glidbussningar för industriellt bruk och tunga drifter.

Glidbussningar för industriellt bruk

 

En glidbussning, även kallad för glidlager, kan beskrivas som en maskinkomponent vars syfte är att styra och stödja en axel och möjliggöra dess rörelse. Ett lager behöver inte alltid vara cylindriskt, det finns även som följande:

 • glidskenor
 • glidplattor
 • tryckplattor

 

Funktionen av glidbussningar

Glidbussningar används främst i konstruktionsstöd av broar och kommersiella och industriella byggnader. Dessa delar:

 • rymmer termisk rörelse
 • tillåter ändbalksrotation
 • isolerar komponenter i strukturen mot vibrationer, buller och stötar

 

Andra typer av glidbussningar inkluderar de som används på fackverksbasplattor, värmeväxlare och processutrustning. Glidbussningar består av två delar; den fasta delen, som bär lasterna, och den del som är i kontakt med det rörliga elementet. I syfte att minimera förlusterna som genereras av lagerfriktionen används vanligtvis materialpar med låg friktionskoefficient eller så tillsätts ett smörjmedel mellan delarna.

 

Glidbussningars egenskaper

 • precisionstillverkade maskinkomponenter
 • lätta att montera
 • korrosionsbeständiga
 • stor slitagepotential
 • utmärkta glidegenskaper
 • fungerar både för fett- eller oljesmörjning

 

Ladda ned produktblad från PBC:

 

Kontakta EIE Maskin AB för mer information: